Palvelut

Musiikkiterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena (KKRL, 566/2005) 9 ja 10 § sekä 12 § mukaisena harkinnanvaraisena kuntoutuksena.

 • Yksilöterapia

Vantaan toimipiste: Anita Forsblom, musiikkiterapeutti, Vuollemutka 9 B 11, 01600 Vantaa

Kymenlaakson toimipiste: Anita Forsblom, musiikkiterapeutti, Valtakatu 35 L 2, 45700  Kuusankoski

Terapia voidaan tarvittaessa toteuttaa myös asiakkaan kotona, koulussa tai asumisyksikössä.

 • Musiikkiterapiaa on mahdollista saada myös  KymSoten ja Päijät-Hämeen lastenpsykiatrian maksusitoumuksella.
 • Musiikkiterapian arviointikäynnit Keu Soten ja KymSoten maksusitoumuksilla, tai itsemaksaen sopimuksen mukaan.

Guided Imagery and Music (GIM)

Helen Bonnyn kehittämä menetelmä, jossa musiikin kuuntelua käytetään yhdessä mielikuvatyöskentelyn kanssa nostamaan esiin kulloinkin työstämistarpeessa olevia asioita lähempää tarkastelua varten terapiasession aikana.

Lisätietoja GIM-menetelmästä:

Music and Imagery (GIM) in Finland, edit 2018

http://www.ami-bonnymethod.org/

Työnohjaus

 

Työnohjaus räätälöidään kullekin yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Työnohjauksessa noudatetaan STOry: n laatimia eettisiä periaatteita:
https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet

Fysioakustinen hoito / Vibrac-hoito

Fysioakustinen hoito perustuu matalataajuiseen 27 – 113 Hz:n siniäänen aiheuttamaan resonanssiin kehossa. Tuolihoidolla voidaan joko rentouttaa tai aktivoida kehoa. Hoitavan äänen taajuutta, voimakkuutta ja kiertoefektiä on mahdollista muokata tietokoneohjelman avulla yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Fysioakustista hoitoa voidaan käyttää:

 • erilaisiin kipuihin
 • unettomuuteen
 • stressiin
 • rentoutumiseen
 • kohonneenseen verenpaineeseen
 • lihasten palautumisen nopeuttamiseen

Tanssi-liiketerapia

http://www.tanssiterapia.net

Tanssi- ja liiketerapia on monitieteinen ala, jossa tanssi luovana ilmaisu- ja taidemuotona yhdistyy psykologian tieteeseen. Tavoitteena on hyvinvoinnin tukeminen hahmottamalla ihmisen eletyn kehon kokonaisuutta monikerroksisesti ja kokonaisvaltaisesti. ”Eletty keho” on fenomenologiasta tuleva käsite, jolla tarkoitetaan elävää, kokevaa kehoa, joka on ihmisen subjektiivisen kokemuksen keskus.

Tanssi- ja liiketerapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, joka kuuluu luoviin taideterapioihin. Siinä kehotietoisuuden, tanssin ja liikkeen eri osa-alueet yhdessä luovan prosessin kanssa mahdollistavat sensorimotorisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kokemisen tasojen integraation ja toimivat terapeutin ja asiakkaan vuorovaikutuksessa yksilöllisesti asetettujen hoitotavoitteiden saavuttamiseksi. Sitä voidaan soveltaa kaikille ikäryhmille.

 • Tanssi- ja liiketerapian (TLT) kautta mahdollistuu eri kokemisen tasojen välinen integraatio.
 • TLT:aa voidaan käyttää sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona.
 • TLT:lla ennaltaehkäistään ja hoidetaan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia oireita ja sairauksia.
 • TLT:aan sisältyy myös psykoedukatiivinen ote, jossa asiakas saa tietoa ihmisen kehollisuuden monimuotoisuudesta.
 • TLT:n menetelmiä voidaan käyttää kasvatustyön tukena
 • TLT voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa, se soveltuu kaikille ikäryhmille ja sitä toteuttaa koulutettu tanssiterapeutti.