Yhteystiedot ja CV

Anita Forsblom,

FT, Musiikkiterapeutti,

Tanssi- liiketerapeutti,

Nepsy-ohjaaja

Työnohjaaja (STOry)

GIM-terapeutti   (member of EAMI)

 

Toimitilat:

Myyrmäessä, Vantaalla:

Vuollemutka 9 B 11, 01600 VANTAA

 Kouvolassa

Valtakatu 35 L 2, 45700  Kuusankoski

Postiosoite: Vuollemutka 9 B 11, 01600 VANTAA

puh: 040-5722974

email: musiikkiterapia.anitaforsblom(at)gmail.com

Koulutus:

 • Filosofian tohtori, Jyväskylän Yliopisto, Musiikin laitos 2004-2012.
 • GIM –musiikkiterapeutti. Psykoterapeuttinen menetelmä musiikin kuuntelun ja mielikuvien avulla. Danish BMGIM Training Institute. 2003-2010
 • Filosofian maisterin tutkinto Jyväskylän Yliopisto, Humanististen tiedekunta, Musiikin laitos. 2003.
 • Yhteisödynaaminen työnohjaajakoulutus, Sosiaalipedagoginen keskus 1999- 2002.
 • Musiikkiterapeutin ammattitutkinto, Sibelius – Akatemian koulutusosasto 1997.
 • Tanssi-liiketerapeutin ammattitutkinto, Eino Roiha Instituutti Jyväskylä 2014.
 • Liiketalouden perustutkinto (merkonomi), Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 2018.
 • Nepsy- ohjaaja 2019
 • Mentalisaatioon perustuva vanhempainryhmänohjaaja- ja työotekoulutus. 2019-2020 MLL, Hämeenlinna

 

Työkokemus:

 • Tutkimuskoordinaattori, Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos, 3.9.2018 -31.12.2019
 • Tutkijatohtorin määräaikainen projektityö Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos 1.3-31.5.2018
 • YAD (Youth against drugs) tutkijana Dancewise II- projektissa 2013
 • Mukana KELAN kehittämishankkeessa ( Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia kuntoutusmuotona masennuspotilaille) 1.1.2017-31.12.2019
 • Mukana Muku-tutkimusprojektissa (Musiikin kuuntelu aivoinfarktipotilaiden hoidossa) 2004-2006
 • Musiikkiterapia-alan yksityisenä ammatinharjoittajana vuodesta 1997 lähtien. Kohderyhmät: Lapset, nuoret ja aikuiset. Psyykkiset ja neurologiset häiriöt, myös kehitysvammaiset.
 • Musiikkiterapeuttien työnohjaajana v. 2000 lähtien.

 

 

Julkaisut

 • “Experiences of Music Listening and Music Therapy in Acute Stroke Rehabilitation”, Väitöskirja. Jyväskylän Yliopisto, 2012.
 • Särkämö T, Pihko E,, Laitinen S,  Forsblom A et al.”Music and Speech  Listening Enhance the Recovery of Early Sensory Processing after  Stroke” 2009  to the Journal of Cognitive Neuroscience,22,2716-2727.
 • Forsblom, A. ”Vie minut, vie minut jonnekin, missä itkuni ilonhelminä pisaroi. Tapauskertomus erään naisen merkityksellisenä kokemasta musiikista elämänkaaren tärkeiden kehitys – ja kasvuprosessien aikana. 2003 Pro gradu – tutkielma. Jyväskylän yliopistopaino
 • Forsblom A, ”Musiikki psykoterapeuttisten ilmiöiden kohteena 14 vuotiaan pojan  musiikkiterapiassa”  Artikkeli Musiikkiterapialehdessä 2/2003.

Luennot ja poster-esitykset:

 • 31 Annual CAMT Conference Music Therapy: Listening in Practice. Canadian Mennonite University Winnipeg, Manitoba May 5,6,7, 2005. Posteri aiheesta: Music listening as a rehabilitating tool with early stage stroke patients.
 • ”Musiikki psykoterapeuttisten ilmiöiden kohteena 14 vuotiaan pojan  musiikkiterapiassa” luento musiikkiterapiaseminaarissa 11-13.3.2005 Jyväskylän Yliopistossa.
 • 7 th European Music Therapy Congress 15-19.8.2007 Netherlands; Posteri aiheesta: Listening to music as a rehabilitating tool with early stage stroke patients
 • “The Neurosciences and Music – III” Conference at McGill University in Montreal, Canada from June 25 to June 28, 2008. Posteri aiheesta: “The use of music listening to enhance cognitive recovery and Mood after stroke.
 • “Musiikin kuuntelun merkitys avh-kuntoutujan varhaiskuntoutuksessa” luento musiikkiterapiaseminaarissa 13-15.11.2009 Jyväskylän Yliopistossa
 • ” PhD course in music therapy research 1-9.11.2010 ” Aalborg Universitet, Danmark. Esitelmä väitöskirjan vaiheesta ”Music as a rehabilitation tool in early stage of stroke”
 •  MUCH-Conference March 14-16. 2011, Oslo, Norway Esitelmä väitöskirjan  vaiheesta ”Music as a rehabilitation tool in early stage of stroke”
 • 7th Nordic Music Therapy Congress in Jyväskylä University; luento “Expperiences of music and musictherapy in acute stroke rehabilitation”
 • “Yhtenä iltana ei olis historiaa- musiikin merkitys AVH-kuntoutujalle” luento Suomen musiikkiterapiayhdistys ry:n seminaarissa Jyväskylässä 12-13.4.2013
 • A Narrative Future for Healthcare- Conference in London 19-21.6.13; luento aiheesta: “One of  these nights –after stroke”
 • 9 th European Music Therapy congress 7-10.8.13 Oslo, Norway. Posteri aiheesta “One of these nights –experiences of music listening and music therapy in acute stroke rehabilitation”
 • IAMM Conference 2014, Music Medicine through the lifespan. 25-27.6. Universsity of Toronto, Kanada. Posteri-esitys: ”One of these nights –after stroke”
 • World Congress of Music Therapy 2014.   8-12.7. Krems an der Donau, Austria. Paper presentation: ”Meaningful music through music listening in acute stroke rehabilitation.” Round Table: ”Music Therapy, altered states and imagery” Fachner,Forsblom, Grocke, Hunt.
 • SRH Hochschule Heidelberg, Germany 4.6.2018 Presentation”How to integrate arts therapy and science in the clinical setting” Qualifying lecture for the professorship of creative arts therapy.
 • IMPROV workshop University of Lund, Sweden. Presentation ” Oh Dear! Here we go again! Improvisation-based music & dance movement therapy in my clinic.